Warning: fsockopen(): unable to connect to 193.0.6.135:43 (Connection timed out) in /home/centlabi/domains/centlab.ir/public_html/modir/gadgets/ing_statistic/count.classes.php on line 0 Warning: fsockopen(): unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/centlabi/domains/centlab.ir/public_html/modir/gadgets/ing_statistic/count.classes.php on line 0 Warning: fsockopen(): unable to connect to 196.216.2.20:43 (Connection timed out) in /home/centlabi/domains/centlab.ir/public_html/modir/gadgets/ing_statistic/count.classes.php on line 0
آزمايشگاه مركزي دانشگاه اصفهان با هدف كاربرد بهينه دستگاههاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي دانشگاه و خدمات رساني به موسسات خارج از دانشگاه در ارديبهشت ماه سال 1382 تاسيس گرديد.
امروز : جمعه
۰۷. خرداد ۱۳۹۵
19. شعبان 1437
27. می 2016
آمار بازدید از سایت

بازدید امروز:45
بازدید ماه جاری:3287
بازدید سال جاری:16645

جدول شرایط نمونه برای پذیرش و زمان جواب دهی